Bouw Campus Eemsdelta

Begin 2021 wordt gestart met de bouw van de Campus Eemsdelta. De oplevering van de schoolgebouwen staat gepland voor het schooljaar 2022/2023. Voordat BAM van start kan gaan met de bouw, staan er dit jaar nog een aantal voorbereidende werkzaamheden op de planning. Zoals de verplaatsing van kabels en leidingen om ruimte te maken voor een nieuw leidingnetwerk onder de grond. Daarnaast gaat er onderzoek plaats vinden naar mogelijk achtergebleven explosieven uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dit is een standaardprocedure in gebieden waar in het verleden intensief is gevochten, zoals op deze plek in Appingedam. Mocht er munitie aangetroffen worden, dan wordt dit vakkundig ontmanteld door een specialistisch bedrijf. We doen dit onderzoek vooral voor de veiligheid van de mensen die op het terrein gaan werken de komende tijd. Eventuele munitie dat nu ondergronds ligt, vormt geen gevaar omdat het diep ligt weggestopt.

De campus krijgt een eigen logo. Het logo laat zien dat de campus méér is dan alleen een scholencampus. Met het logo wordt de verbinding zichtbaar. De stippen en strepen in het logo staan symbool voor het netwerk in de regio. De verschillende sectoren die met elkaar worden verbonden op de campus maar ook de kernen waaruit de nieuwe gemeente Eemsdelta is opgebouwd. Samen vormen deze kernen de gemeente, dit is het hart van de ontwikkeling van de campus. Naast onderwijs is er ook ruimte voor economie, recreatie, sport en cultuur. Daarmee is de campus een aanwinst voor de gehele regio en een plek waar krachten worden gebundeld.