Geslaagden Cambridge Engels examen

Tijdens een officiële uitreiking bij Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, voorheen Eemsdeltacollege locatie Pastorielaan, zijn er maar liefst 24 havo/vwo leerlingen die een certificaat van het internationaal erkend Cambridge Engels examen hebben ontvangen.

Eemsdeltacollege biedt leerlingen extra uitdaging in Engelse taalvaardigheid
In vervolgstudies op universiteiten en hogescholen of tijdens stages krijgen leerlingen regelmatig te maken met plaatsen waar Engels de voertaal is: colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven, presentaties moeten regelmatig in het Engels gegeven worden. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in het Engels daarbij een groot voordeel is. Reden genoeg voor het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum om leerlingen die graag een uitdaging aangaan, het Cambridge programma aan te bieden.
De leerlingen hebben 2 jaar lang wekelijks twee extra lessen gevolgd.

Geslaagd
Ze zijn allemaal geslaagd voor het examen. Er zijn 18 leerlingen die een FCE (First Certificate) en 6 leerlingen die een CAE (Certificate of Advanced English) hebben behaald. Deze inspanning werd op donderdag 11 oktober 2018 met een certificaat bekroond.

Universiteit van Cambridge
De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De wereldwijd erkende examens worden ook wel aangeduid als ESOL-examens (English for Speakers of Other Languages). Deze examens zijn alleen bedoeld voor mensen die de Engelse taal niet als moedertaal hebben. Jaarlijks doen wereldwijd 5,5 miljoen mensen mee aan een Cambridge kwalificatie of examen.