informatieavond en vakkenmarkt havo/vwo 3 op 13 maart

Bij de overgang naar klas 4 staan de leerlingen voor een belangrijke keuze namelijk het maken van de juiste profielkeuze.

Wat zal het worden:
Natuur&Techniek - Natuur&Gezondheid - Economie&Maatschappij - Cultuur&Maatschappij ?

Bij de profielkeuze spelen allerlei aspecten een rol: capaciteiten, belangstelling, toekomstplannen, eisen van de vervolgopleidingen, voorkeur van ouders etc.

Over dit belangrijke onderwerp willen wij u en uw zoon/dochter graag informeren.

Dit doen we in de vorm van een gecombineerde informatieavond/vakkenmarkt. Wij hopen dat deze avond zal bijdragen aan de optimale profielkeuze voor uw kind en nodigen u en uw zoon/dochter hierbij van harte uit deze avond te bezoeken op:

Op woensdag 13 maart a.s. van 19.30 – 21.30 uur

Opzet van de avond:

het eerste deel van de avond zal bestaan uit een algemene voorlichting door de decanen de havo in de kantine en vwo in de mediatheek. Het tweede deel betreft een vakkenmarkt. Van elk vak dat in de bovenbouw gegeven wordt, zijn docenten en leerlingen aanwezig om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Wij hopen op een grote opkomst, een dynamische avond met een grote inbreng van zowel ouders als leerlingen.