Informatiemiddag overstap naar havo 4 voor vmbo-tl leerlingen 8 april gaat niet door

De informatie-middag op 8 april voor de leerlingen die de overstap van  Tl4 naar havo 4 willen maken zal niet doorgaan, dit in verband met de voortzetting van de corona maatregelingen.
Nadat de cijfers en adviezen bekend zijn zal er digitaal/telefonisch  contact worden opgenomen voor een intake-gesprek en invulling van het profielkeuzeformulier.
Mochten er nog vragen zijn, kan er contact worden gezocht met de decaan Henk Dallinga (h.dallinga@eemsdeltacollege.nl)