Onderwijsresultaten

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de onderwijsresultaten(resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling) van het voortgezet onderwijs. Vandaag hebben wij het berekend oordeel binnen gekregen. De onderwijsresultaten zijn met een voldoende beoordeeld. Over twee weken wordt dit nieuws officieel gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl