"primeur" stageweek leerlingen havo 3

Op de locatie van het  Rudolf Pabus Cleveringa Lyceum vond afgelopen week niet alleen een projectweek voor klas 1 en 2 en de traditionele buitenlandreis voor de bovenbouwleerlingen plaats, maar was het ook de primeur van een stageweek voor onze leerlingen in klas 3 havo.
De stageplekken waar de leerlingen een week lang ‘anders geleerd’ hebben was zeer divers; naast verschillende winkels, horeca, bouwmarkten, zorginstellingen en basisscholen in en buiten de regio boden ook het UMCG en Martini ziekenhuis, verschillende bedrijven in de Eemshaven en kleinere ondernemers onderdak.

Een bloemlezing uit de reacties :
• toont initiatief
• is werkwillig
• vroeger aanwezig dan nodig
• krijgt bij ons een baan aangebode
• zeer enthousiast
• moet de school vaker doen
• ik zou dit wel willen doen na mijn havo (basisschool meester/juf)

De school voelt zich sterk verbonden met de regio en deze stage past daar dus heel goed bij. Onze dank gaat dan ook uit aan iedereen die deze eerste stageweek voor 3 havo tot een grandioos succes heeft weten te maken!