Uitslag schoolexamens havo 100% en vwo 97,9% geslaagd!

We feliciteren onze examenleerlingen met het behalen van hun diploma in deze coronaperiode. Er is de afgelopen periode door docenten en leerlingen hard gewerkt om in bijzondere omstandigheden het examenjaar succesvol te kunnen afronden. 

De havo-afdeling heeft een slagingspercentage van 100%. 
De vwo-afdeling heeft een slagingspercentage van 97,9%. 

Als verrassing zijn alle havo-kandidaten na de uitslagvergadering thuis bezocht door hun mentoren. De leerlingen kregen een mooie giftbox overhandigd, met daarin onder meer de schoolwimpel. Op de dozen stonden wensen en groeten van examendocenten. De vwo-kandidaten zijn in de middag in shifts op school ontvangen door hun mentoren en hebben eveneens de giftbox ontvangen. 

We zien uit naar de diplomering, die fysiek op school zal kunnen plaatsvinden.