RPC 0170 Small

Bovenbouw

Havo
Vanaf havo 4 zijn de leerlingen verdeeld volgens de vier profielen van de bovenbouw. Alle leerlingen volgen vanaf klas 4 de vakken in het algemene (verplichte) deel. Daarnaast volgen de leerlingen de vakken uit hun eigen profiel. Tenslotte volgen de leerlingen nog één vak naar keuze in het vrije deel.
Het havo-diploma geeft toegang tot het Hoger Beroeps Onderwijs.

Vwo
Vanaf vwo 4 zijn de leerlingen verdeeld volgens de vier profielen van de bovenbouw. Alle leerlingen volgen vanaf klas 4 de vakken in het algemene (verplichte) deel. Daarnaast volgen de leerlingen de vakken uit hun eigen profiel. Tenslotte volgen de leerlingen nog één vak naar keuze in het vrije deel.
Het vwo-diploma geeft toegang tot het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroeps Onderwijs.
In de bovenbouw van het vwo is er ruimte voor talentontwikkeling. Sinds 2018 kunnen leerlingen vakgerelateerde projecten doen als aanvulling op hun reguliere lesprogramma. Zij krijgen hiervoor extra certificaten die een plek krijgen in het zogeheten plusdocument bij het diploma.

In de bovenbouw wordt van leerlingen verwacht dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leren. Als voorbereiding hierop wordt in de onderbouw al een start gemaakt met zelfstandig werken. Dit systeem sluit goed aan bij de wijze waarop in veel basisscholen al gewerkt wordt. Leerlingen werken aan de hand van studiewijzers (een overzicht van wat zij moeten maken en leren) zelfstandig de stof door van de diverse vakken. Ook moeten ze de gemaakte opdrachten nakijken met behulp van antwoordenbladen. Terwijl de klas zelfstandig aan het werk is, helpt de docent individuele leerlingen en controleert en stimuleert hij de leerlingen bij het werken.