RPC 0229 Small

Doorstroom Havo 5 naar Vwo 5

Doorstroomcode HAVO 5 naar VWO 5 (na behalen diploma)

(onder voorbehoud van goedkeuring door de GMR begin 2021)

Na het behalen van het havo diploma bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar V5. Dit blijkt in toenemende mate een gekozen route. Aan de doorstroom naar vwo 5 zijn geen wettelijke voorwaarden verbonden. Er is sprake van een drempelloze doorstroom.    

Voor leerlingen die doorstromen betekent het (vaak) dat zij:

 1. een tweede moderne vreemde taal moeten kiezen;
 2. gebruik kunnen maken van vrijstellingen voor specifieke vakken. Zie hiervoor de tabel “vrijstellingen”. Een leerling is niet verplicht de vrijstelling te aanvaarden, bijvoorbeeld als de leerling een hoger compensatiecijfer wil behalen;
 3. verplicht wiskunde moeten volgen binnen elk van de mogelijke profielen op het vwo. Tevens kan het betekenen dat een leerling naast het volgen van wiskunde een nieuw vak moet kiezen om te komen tot 8 examenvakken.

Om één en ander in goede banen te leiden is het verstandig leerlingen beter voor te bereiden op de instroom in V5 van H5:

 • indien zij een tweede moderne vreemde taal moeten kiezen
 • een nieuw vak moeten kiezen
 • geen wiskunde hebben gehad in H4/5.

Deze leerlingen wordt dringend geadviseerd in de periode tussen het eindexamen H5 en de zomervakantie het instroomprogramma voor VWO 5 te volgen. Hiervoor is onderstaand traject van toepassing. Dit instroomprogramma voorziet ook in eventuele lacunes in het PTA VWO 4. 

Wie doet wat in dit traject:

 • Decaan vwo heeft hierin een intermediaire rol:
 • Verzamelt adviezen van de lesgevende docenten in H5.
 • Adviseert de leerling over de te volgen instroomprogramma’s voor één of meerdere vakken.
 • Maakt inzichtelijk voor de leerling waar PTA-lacunes zijn.
 • De docent die het instroomprogramma* uitvoert voor het vak heeft een inhoudelijke en begeleidende rol:
 • Levert materiaal voor de doorstromer
 • Heeft rol in inhoudelijke begeleiding
 • Maakt afspraken m.b.t. contactmomenten
 • Geeft duidelijk advies af gedurende en aan het eind van het traject
 • Overlegt dit advies met decaan en teamleider
 • Advies gaat naar betreffende ouders en leerling
 • Negatief advies wordt nadrukkelijk vastgelegd door teamleider
 • Leerlingcoördinator heeft begeleidende rol:
 • Monitort het traject tot de zomervakantie in samenspraak met de decaan en betreffende vakdocent

(*) Betrokken vakken in het doorstroomprogramma:

Frans, Duits, aardrijkskunde, wiskunde (A/B), scheikunde, natuurkunde.