gang4.jpg

Doorstroom

Toelatingscode vmbo TL – havo stichting VO Eemsdelta

Om toegelaten te kunnen worden tot havo-4 dient de leerling aan de volgende eisen te voldoen:

  • Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma vmbo- TL
  • Het vakkenpakket en de sectorkeuze in vmbo-TL moet aansluiten bij het vakkenpakket en de profielkeuze in havo
  • Een gemiddelde score van de afgeronde eindcijfers van de eindexamenvakken vmbo van tenminste een 6,5 (*)
  • De leerling kan een schriftelijk positief schooladvies (studiegedrag) van de vmbo school overhandigen
  • De leerling neemt verplicht deel aan de overstapprogramma’s (wordt aangeboden direct na het Centraal Schriftelijk Eindexamen)

Indien aan één van bovenstaande eisen niet wordt voldaan, volgt een toelatingsgesprek met de teamleider havo 4 en decaan havo