RPC 1009 Small

Examen, examenreglement en PTA

Examen, examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Vanaf leerjaar 4 en hoger staan alle toetsen, Po's, mondelingen/presentaties in het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Voor alle opleidingen geldt dat het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het Schoolexamen (SE), dat geheel door de school zelf wordt georganiseerd en het Centraal Examen (CE), dat landelijk door de overheid wordt georganiseerd. Voor het eindexamen gelden wettelijke regels.
Deze regels staan omschreven in het ‘Eindexamenreglement’ en ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA), dat jaarlijks vóór 1 oktober wordt uitgereikt aan de leerlingen uit de Havo 4, 5 en Vwo 5, 6. Het is belangrijk dat deze regels bekend zijn, zowel bij de ouders/verzorgers als bij de leerlingen.

Enkele vakken kennen alleen een SE-cijfer, andere vakken hebben zowel een SE- als een CE-cijfer. Voor sommige vakken geldt dat deze met een v (= voldoende) moeten worden afgesloten.

Klik hieronder voor de PTA's en Examenreglement.

Klik hier voor het Examenreglement van St. VO Eemsdelta 2021-2022

Klik hier voor Begeleidende informatie bij PTA's 2021-2022

PTA_H4
PTA_H5
PTA_V4
PTA_V5
PTA_V6