gang8.jpg

havo-vwo-vwo+

Havo
Het havo kent vijf leerjaren. Havo 3 behoort tot de onderbouw en de leerlingen zitten nog klassikaal bij elkaar. Er is gedurende het derde jaar veel aandacht voor de mogelijkheden van de leerlingen en daaraan gekoppeld de keuze van het profiel in de bovenbouw. De decaan organiseert daarvoor verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.
Vanaf havo 4 zijn de leerlingen verdeeld volgens de vier profielen van de bovenbouw. Alle leerlingen volgen vanaf klas 4 de vakken in het algemene (verplichte) deel. Daarnaast volgen de leerlingen de vakken uit hun eigen profiel. Tenslotte volgen de leerlingen nog één vak naar keuze in het vrije deel.
Het havo-diploma geeft toegang tot het Hoger Beroeps Onderwijs.

Vwo
Het vwo kent zes leerjaren. Klas 3 behoort tot de onderbouw. De leerlingen zitten nog klassikaal bij elkaar. Er is gedurende het derde jaar veel aandacht voor de mogelijkheden van de leerlingen en daaraan gekoppeld de keuze van het profiel in de bovenbouw. De decaan organiseert daarvoor verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.
Vanaf vwo 4 zijn de leerlingen verdeeld volgens de vier profielen van de bovenbouw. Alle leerlingen volgen vanaf klas 4 de vakken in het algemene (verplichte) deel. Daarnaast volgen de leerlingen de vakken uit hun eigen profiel. Tenslotte volgen de leerlingen nog één vak naar keuze in het vrije deel.
Het vwo-diploma geeft toegang tot het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroeps Onderwijs.
In de bovenbouw van het vwo is er ruimte voor talentontwikkeling. Sinds 2018 kunnen leerlingen vakgerelateerde projecten doen als aanvulling op hun reguliere lesprogramma. Zij krijgen hiervoor extra certificaten die een plek krijgen in het zogeheten plusdocument bij het diploma.

Vwo+
In klas 1 tot en met 3 wordt er een vwo+ stroom aangeboden.
Deze is gericht op leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere vwo-programma en sluit ook aan bij de junior masterclass.
De leerlingen in de vwo+ stroom krijgen alle vakken die de andere vwo leerlingen ook krijgen. Ze worden in hun lessen echter meer uitgedaagd doordat er wordt ingezet op verrijking en verdieping in de les. Het tempo ligt hoger en voor enkele vakken is een lesuur minder ingeroosterd. Deze lesuren gebruiken we voor extra begeleiding en verdieping.
In de vwo+ klas krijgen leerlingen ook extra verrijkende projecten (de zogeheten Plusprojecten) zoals robotica, Chinees, filosofie, sterrenkunde en forensisch onderzoek.
Bovendien volgen zij ook het vak wetenschapsoriëntatie. Leerlingen die meedoen aan de vwo+ stroom krijgen hiervoor een certificaat.
Voor wie:
Van leerlingen die meedoen aan de vwo+stroom verwachten we een CITO-score van 545 of hoger, A(+)-scores op rekenen en begrijpend lezen, een onderbouwd positief advies van de basisschool over deelname aan de vwo+stroom en een goede motivatie.