RPC 0911 Small

Inspraak (GMR/DMR)

De Medezeggenschapsraad is een bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen orgaan om de belangen van leerlingen, ouders en personeel op scholen te vertegenwoordigen.

Op Stichting VO Eemsdelta bestaan drie Medezeggenschapsraden, twee Deel Medezeggenschapsraden en één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Vergaderingen zijn openbaar en vallen uiteen in:

  • een informatief deel, waarbij directie en/of College van Bestuur aanwezig zijn voor vragen te beantwoorden.
  • een besluitvormend deel, waarin de Deel Medezeggenschapsraden of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ter kennisgeving aanneemt, adviseert of besluit.

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum heeft een Deelmedezeggenschapsraad en bestaat uit twaalf gekozen leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden.

De GMR bestaat uit twaalf gekozen leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden.

De Medezeggenschapsraden houden zich bezig met het schoolbeleid. Ze praten gevraagd of ongevraagd mee over alle aangelegenheden die de school aangaan.

Bij belangrijke beslissingen moeten directie en College van Bestuur vooraf advies of instemming aan DMR en of GMR vragen.