RPC 0340 Small

Onderbouw

Onderbouw Havo en Vwo

Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum kent heterogene havo/vwo brugklassen en een aparte vwo+ klas. In de brugklas is er veel aandacht voor een goede en prettige overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Zaken die we hiervoor inzetten zijn:

  • 2 mentoren op elke brugklas
  • een kennismakingsdag voor de zomervakantie
  • mogelijkheden om aan te geven bij wie je wel/niet in de klas wilt
  • 2-daagse introductie direct na de zomervakantie met veel aandacht voor een verdere kennismaking met de klas, de mentoren en de school
  • wekelijkse studievaardigheidslessen, gegeven door de mentoren
  • wekelijkse mentorlessen
  • vele ondersteuningsmogelijkheden
  • cito-volgsysteem om eventuele cognitieve achterstanden snel in kaart te brengen

Talentstroom

In klas 1 krijgen de leerlingen talentstromen aangeboden. De talentstromen die we nu kennen zijn: kunst, science, podiumkunsten en sport & adventure.
In de brugklas volgen de leerlingen elk van deze talentstromen in een carrousel. Deze talentstromen krijg je dan een half jaar lang 2 uur op je rooster. 

Vwo+

In klas 1 tot en met 3 wordt er een vwo+ stroom aangeboden.
Deze is gericht op leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere vwo-programma en sluit ook aan bij de junior masterclass.
De leerlingen in de vwo+ stroom krijgen alle vakken die de andere vwo leerlingen ook krijgen. Ze worden in hun lessen echter meer uitgedaagd doordat er wordt ingezet op verrijking en verdieping in de les. Het tempo ligt hoger en voor enkele vakken is een lesuur minder ingeroosterd. Deze lesuren gebruiken we voor extra begeleiding en verdieping.
In de vwo+ klas krijgen leerlingen ook extra verrijkende projecten (de zogeheten Plusprojecten)zoals robotica, Chinees, filosofie, sterrenkunde en forensisch onderzoek. Bovendien volgen zij ook het vak wetenschapsoriëntatie.
Van leerlingen die meedoen aan de vwo+stroom verwachten we een CITO-score van 545 of hoger, A(+)-scores op rekenen en begrijpend lezen, een onderbouwd positief advies van de basisschool over deelname aan de vwo+stroom en een goede motivatie. Leerlingen die meedoen aan de vwo+ stroom krijgen hiervoor een certificaat.