Onderwijs programma

Cambridge University Certificate (CUC)

Op universiteiten en hogescholen worden steeds meer colleges in het Engels gegeven en zijn de studieboeken veelal in die taal geschreven. Ook voor een vervolgstudie of werk in het buitenland hebben de leerlingen voordeel van kennis van de Engelse taal op een hoger niveau dan wat men heeft gehad binnen de reguliere lessen Engels. Voor leerlingen vanaf klas 2 havo/vwo tot en met klas 5 havo/vwo wordt de mogelijkheid geboden om tegen betaling een Cambridge University Certificate (CUC) te halen. Voor de klassen 2 en 3 is dat het First Certificate of English (FCE), terwijl de hogerejaars zich voorbereiden op het  Certificate of Advanced English (CAE). De leerlingen volgen hiervoor in hun vrije tijd een uur Engels extra per week. De hiermee gepaard gaande kosten zijn bij benadering € 35,- materiaalkosten en circa € 100,- per jaar voor het volgen van de extra lessen. Voor het afleggen van het examen worden aparte kosten in rekening gebracht.

Werkervaringsprojecten in havo 3 en vwo 4

In vwo-4 gaan leerlingen een week ervaren hoe het  is om jezelf te moeten redden in een ‘volwassen’ werkomgeving. Leerlingen worden gestimuleerd zelf te ‘solliciteren’ bij bedrijven of instellingen waar ze kunnen meedraaien in een werkomgeving die aansluit bij hun eigen belangstelling en toekomstverwachting. Uiteraard wordt alles op school begeleid en geëvalueerd.

Buitenlandexcursies

Op verschillende momenten in het jaar worden vakexcursies voor verschillende vakken gepland. Deze activiteiten zijn verplicht voor alle leerlingen.
De buitenlandexcursies in het pré-examenjaar vormen in ons onderwijs een vast onderdeel  van het internationaliseringsprogramma. Alle leerlingen worden dan ook  geacht deel te nemen.
Bij problemen (ook financiële) dient men zo vroeg mogelijk in het schooljaar contact op te nemen met de teamleider. Uw verzoek zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Ook is betaling in termijnen mogelijk. Voor alle landen is een paspoort of ID-kaart nodig. De buitenlandreis wordt in de lessen voorbereid en heeft een educatief karakter.

Projecten

In de onderbouw wordt ieder jaar minimaal een week in projectvorm gewerkt. Dit kunnen onderwerpen zijn die betrekking hebben op het milieu, veiligheid, gezondheid, pesten, sociale media en cultuur.

Kunst en cultuur

In het kader van het kunst- en cultuurbeleid van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum ondernemen wij met de leerlingen in de onderbouw (naast de lessen beeldende vorming) zowel binnen als buiten de school verschillende culturele activiteiten. Doel van dit beleid is om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende disciplines van de kunst, zoals beeldende kunst, theater, muziek of dans en zo de waardering voor kunsten eigen creativiteit te stimuleren. Wij streven ernaar om deze activiteiten per leerjaar op elkaar te laten aansluiten. Waar mogelijk vinden er in de onderbouw in elke jaarlaag workshops plaats in combinatie met daaraan gerelateerde voorstellingen. Een wijde blik verruimt het denken.
In de bovenbouw bieden wij waar mogelijk binnen de lessen culturele en kunstzinnige vorming de leerlingen diverse mogelijkheden deel te nemen aan culturele activiteiten in de verschillende disciplines zowel binnen school als in een museum of theater.

Sportactiviteiten

Op het gebied van sport vindt er een aantal activiteiten plaats: een volleybal- en basketbaltoernooi en een buitensportdag voor de onderbouw. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende evenementen als de 4-mijl van Groningen, Athene-spelen en de Zeemijlenloop van Delfzijl.

Jong ondernemen

Onze school maakt zich sterk voor jong ondernemerstalent in de regio. Leerlingen vanaf klas 3 die geïnteresseerd en gemotiveerd zijn in ondernemerschap, in de breedste zin van het woord, krijgen op onze school de mogelijkheid onder begeleiding een eigen onderneming te starten, ook wel een Junior Company genoemd. Hiervoor werkt de school samen met stichting Jong Ondernemen. De kracht en meerwaarde van dit traject voor onze leerlingen is de integratie van het ondernemerschap met het reguliere onderwijsprogramma en de mogelijkheid samen te werken en begeleiding te krijgen van ondernemers in de regio. Vaardigheden geleerd bij economie, bedrijfseconomie en andere vakken vinden direct hun toepassing in hun Junior Company. Ook is het traject te combineren met het profielwerkstuk. De duur van het traject bestaat uit 80 klokuren en is voor leerlingen kosteloos te volgen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de school.