RPC 0181 Small

Overgangsnormen

In veel klassen wordt gewerkt met studiewijzers, waarin de lesstof die in een bepaalde periode aan bod komt, staat vermeld. Uw kind ontvangt eind van de schooljaar een eindrapport. Voor alle klassen geldt dat ouders en leerlingen via het ouder-/leerlingportaal van de website de tussentijds behaalde resultaten kunnen inzien.

Binnen onze school mag een leerling niet vaker dan eenmaal in hetzelfde jaar en tweemaal achtereen in hetzelfde schooltype doubleren.

In veel klassen wordt gewerkt met studiewijzers, waarin de lesstof die in een bepaalde periode aan bod komt, staat vermeld.
De leerlingen krijgen eind van het schooljaar een eindrapport, voor alle klassen geldt dat ouders en leerlingen via magister de actuele cijfers kunnen inzien.
De overgangsnormen staan ook in de portalen.

Klik hier voor de overgangsnormen 2021-2022

klik hier voor de doorstoom vmbo-tl naar havo 4