RPC 0548 Small

Inspraak

Op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum vinden we de mening van leerlingen en ouders over de school en ons onderwijs van groot belang en daarom zijn er diverse inspraakmogelijkheden zoals de leerlingenraad en ouderraad.

De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen uit diverse leerjaren en vertegenwoordigt bij de schoolleiding het belang van de leerlingen. Vanuit de leerlingenraad is er een afvaardiging in de medezeggenschapsraad.

De ouderraad bestaat uit gekozen vertegenwoordiging van de ouders vertegenwoordigt het belang van de ouders bij de schoolleiding. Vanuit de ouderraad is er een afvaardiging in de medezeggenschapsraad.