Op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum vinden we de mening van leerlingen en ouders over de school en ons onderwijs van groot belang en daarom zijn er diverse inspraakmogelijkheden zoals de leerlingenraad en ouderraad.