RPC 0854 Small

Ondersteuning

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum is een school die zijn leerlingen serieus neemt. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de persoonlijke situatie van de leerling. Een leerling moet zich vertrouwd en veilig voelen op de school om goed te kunnen presteren.

Klik hier voor het Ondersteuningsboekje

Er kunnen zich in het leven van elke leerling situaties en gebeurtenissen voordoen, die het leren in ongunstige zin beïnvloeden. Daarom is op onze school de begeleiding steeds belangrijker geworden. De leerlingen krijgen niet alleen onderwijs, maar ook zorg op maat.

Op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, wordt ondersteuning aangeboden in twee vormen. Voor meer informatie, zie Ondersteuningsboekje.

Onderwijsgerelateerde ondersteuning

De onderwijsgerelateerde ondersteuning bestaat uit gelimiteerde en tijdelijke hulp op bepaalde onderdelen van de vakken Engels, Nederlands en wiskunde. Deze hulp moet niet verward worden met structurele bijlessen, maar is gericht op het bijspijkeren van hiaten die ontstaan zijn in het verleden. In de onderbouw kan deze ondersteuning aangeboden worden naar aanleiding van de resultaten van de Diatoetsen, maar ook naar aanleiding van het constateren van hiaten door de vakdocent. In de bovenbouw wordt de ondersteuning op aangeven van de vakdocent aangeboden.

Op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum is een dyslexiecoach aangesteld die zich bezig houdt met het begeleiden van alle dyslecten van de afdeling. De coach geeft tips, advies en wijdt de leerlingen in in het programma TextAid (een hulpprogramma voor dyslecten).

Sociaal-emotionele ondersteuning

De sociaal-emotionele ondersteuning kan worden onderverdeeld in begeleiding bij faalangst en SOVA-training.

Faalangst treedt op in situaties waarin iemand beoordeeld wordt. Wanneer een leerling last heeft van negatieve faalangst is de stress zo groot, dat de prestaties van de leerling hierdoor negatief beïnvloed worden. Onze faalangstbegeleider gaat met de leerlingen in gesprek om de sterke kanten van de leerling juist te benadrukken en de stress te verminderen.

SOVA (sociale vaardigheids) training is bedoeld voor brugklasleerlingen die sociaal onhandig zijn. In de training leren ze sociaal onhandig en sociaal handig gedrag te onderscheiden. Daarna oefenen ze –in de veilige en beschermde omgeving van de groep- sociaal vaardig gedrag.

Peermediation wordt ingezet tegen pestgedrag. Leerlingen die hier speciaal voor zijn opgeleid bemiddelen bij pestgevallen.

De mentor is de spil bij de ondersteuning: hij bespreekt de ondersteuning met ouders en de leerling en geeft bij de ondersteuningscoördinator aan wanneer ondersteuning gewenst is.

Voor vragen m.b.t. de ondersteuning op Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum kunt u terecht bij onze ondersteunings-coördinator.