RPC 0332 Small

Zijn wie je bent

Natuurlijk bereid je je op deze school zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding. Maar er is ook veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarom doe je bijvoorbeeld al in de 1e klas mee aan talentstromen zoals: sport, kunst, podiumkunst en science. En in projectweken gaan de boeken aan de kant en ga je aan de slag met allerlei thema’s, zoals social media. In het project digitale geletterdheid leer je stevig in je schoenen te staan in de digitale wereld.